Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2014

TRUYỆN NGẮN ĐẶC SẮC 2013 [27/01/2014] 

Truyện ngắn đặc sắc 2013 / Ma Văn Kháng… [và những người khác];Quang Trinh tuyển chọn. – Hà Nội : Hồng Đức, 2013. – 364tr.; 21cm.

LỄ TỤC VÒNG ĐỜI MỘT SỐ NHÓM NGƯỜI KHU VỰC NAM VIỆT NAM [27/01/2014] 

Lễ tục vòng đời một số nhóm người khu vực Nam Việt Nam / Đăng Trường, Hoài Thu. – Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013.- 330tr.; 21cm.

HOA QUẢ MÙA XUÂN VỪA ĐẸP VỪA NGON [27/01/2014] 

Hoa quả mùa xuân vừa đẹp vừa ngon / Lương y Đinh Công Bảy. – TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2013. – 284tr.; 20cm. – (Y học sức khỏe).

CHUYỆN LẠ KHOA HỌC VUI [10/01/2014] 

Chuyện lạ khoa học vui/Vũ Kim Dũng.- Hà Nội:Phụ nữ, 2013.- 259tr.: minh họa; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng